Informazioa orokorra

www.fbizkainahipika.eus (aurerantzean, “Web orria”) BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAREN jabetzakoa da, bere egoitza Bilboko (48003) Martin Barua Picaza kaleko 27an duena; IFZ G48420061 zenbakia du eta Kirol elkarteen erregistroan inskribatuta dago CD0000030 zenbakiarekin.

BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK ongietorria ematen dizu eta web orri honetako Informazio Orokorra adi irakurtzera gonbidatzen zaitu. Bertan, aplikatzen den arautegian ezarritako kondizioak azalduta agertzen direlarik. BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK etorkizunean Erabilpen baldintza hauek alda ditzakeenez,aldian-aldian hauek bisitatzea gomendatzen dizugu egon daitezkeen aldaketen berri izan dezazun.

1. Xedea

BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK, web orri honetako edukien bitartez entitatea beraren, hipikaren praktika eta honen modalitate ezberdinen gaineko informazio argi eta dohainekoa ematen du, erabilpen baldintza Orokorrak eta datu pertsonalen trataeraren politika.Web orri honetara sartzea edo berau edozein eratan erabiltzea “Erabiltzaile “ izaera ematen dio eta Erabilpen baldintza orokor guztiak onartzea Dakar, BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK edozein momentutan aldatzeko eskubidea bere gain gordeko duelarik. Ondorioz, erabiltzaile ororen erantzukizuna izango da indarrean dauden Erabilpen Baldintza Orokorren irakurketa arretatsua web orrira sartzen den bakoitzean. Beraz, hemen adierazitako zerbaitekin ados ez egonez gero, Web orri honetako erabilpenaren gainean abstenitu egin beharko da.

Halaber, web orriko zerbitzu eta eduki zehatzak erabiltzeko baldintza zehatzak ezarri ahalko dira. Eduki edo zerbitzu horien erabilpenak bertan zehaztutako baldintzazehatzak onartzea ekarriko du.

2. Jabetza intelektuala eta industriala

Webgune honetako eduki guztiak, hots, eta batzuk aipatzearren bakarrik, aurkibideak, testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, ikonoak, markak eta logotipoak, teknologia, loturak eta ikus-entzunezko edo entzunezko gainerako edukiak, hala nola horien diseinu grafikoa eta iturburu kodeak, horiek guztiak jabetza intelektual eta industrialari buruzko Espainiako legeriak babesten ditu BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAREN alde edo hirugarren lizentziadun edo lagatzaileen alde. Debekatuta daude erreprodukzioak –osoak nahiz partzialak–, banaketa, lagapena, komunikazio publikoa, eraldaketa edo ustiapen eskubideen titularrak berariaz baimendu gabeko beste edozein egintza. Eduki hauek, betiere, berariaz eta idatziz baimenduko dira hirugarrenen alde.

Horregatik guztiagatik, eduki horiek ez erreproduzitu, kopiatu, banatu, eskura jarri edota beste edozein eratan publikoki jakinarazi, transformatu edo aldatzeko konpromisoa hartzen du, BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOARI betebehar horiek ez betetzeagatik edozein erreklamaziotikat utziko du BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOA.

Web orrira sartzeak ez du inoiz inolako uko egiterik, transmisiorik, lizentziarik edo eskubide horienlagatze partzial edo osorik konprometituko. Web orriko Erabilpen Baldintza Orokor hauek ez diote erabiltzaileari hemen espresukiaurreikusitako den beste erabilpen, aldaketa, esplotazio, erreprodukzio, banaketa edo komunikazio eskubiderik ematen. Eskubideen beste edozein erabilpen edo esplotazio BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK edo kaltetutako hirugarrenak espresukiemandako baimenpean egongo da.

Webgune honetako eduki, testu, argazki, diseinu, logotipo, irudi, ordenagailuko programa, iturri kodeak eta oro haredozein sorkuntza intelektual eta ondorioz webgunea bere osotasunean, multimediako lan artistiko bezala, babestuta daude jabetza eskubideei dagokionez, jabetza intelektualeko araudiarengatik. BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOA da web orri honetako elementu guztien titularra, besteak beste, testu, irudi, testura, grafiko edota beste edozein eduki eta elementu guztihoriek erabiltzeko beharrezko baimena dauka. Debekatuta dago, aurreko paragrafoan jasotako helburu horietatik kanpo, web-orriaren edukiak erabiltzea, hala nola banatzea, aldaketa edo lagatzea hirugarrenei, baita hauen erreprodukzio, eraldatze edo komunikazio publikoa egitea, edozein bitarteko edo teknologiaren bidez. Horretarako BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAREN baimena beharko da, eta testu honen aurkako edozein jarduera jabetza industrial eta intelektualaren eskubideen urraketa gisa hartuko da.

Era berean, debekatuta dago “copyright”-a edota babeserako gailu teknikoak edo informaziorako beste edozein mekanismo manipulatu, kendu edota baztertzea. Web orri honetako erabiltzaileak aipatu eskubideak errespetatzeko konpromisoahartuko du eta BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK bere jabetza intelektuala eta industriala babesteko beharrezko neurriak hartzeko eskubide osoa izango du.

3. Weguneko Erabiltzailearen Betebeharrak eta Erantzukizunak

Erabiltzailea honetara konprometitzen da:

a) Web Gunea behar bezala eta legez erabiltzea, bai eta edukiak eta zerbitzuak ere, unean-unean aplikatu beharreko legediaren arabera; (ii) Web Gunearen Erabilerarako Baldintza Orokorrak; (iii) morala eta oro har onartutako ohitura onak, eta (iv) ordena publikoa.

b) Lanean hasteko behar diren baliabide eta eskakizun tekniko guztiak izatea.Webgunea.

c) Web Gunean dauden formularioak datu pertsonalekin betetzean informazio egiazkoa ematea, eta eguneratuta edukitzea, uneoro erabiltzailearen benetako egoerari erantzuteko moduan. Erabiltzailea izango da egiten dituen adierazpen faltsu edo zehaztugabeen erantzule bakarra, bai eta ematen duen informazioagatik Bizkaiko Hipika Federazioari edo hirugarrenei eragiten dizkien kalteen erantzule bakarra ere.

Aurreko atalean ezarritakoaz gain, Erabiltzaileak honako hauek ere baztertu beharko ditu:

a) Web Gunea edo ta edukiak legez kontrako helburu edo efektuekin erabiltzea, baimenik gabe edo iruzurrez, Erabilera Baldintza Orokor hauetan debekatuta egonik, hirugarrenen eskubide eta interesei kalte eginez, edo, edozein modutan, edozein informatika-ekipamendutan biltegiratutako zerbitzu edo dokumentuak, artxiboak eta era guztietako edukiak normaltasunez erabiltzea kaltetu, baliogabetu, hondatu edo eragotzi dezaketenak.

b) Web Guneko baliabide edo eremu mugatuetara irispidea izatea edo horietara sartzen saiatzea, sarbide horretarako eskatzen diren baldintzak bete gabe.

c) Web Guneko sistema fisiko edo logikoetan, hornitzaileetan edo hirugarrenetan kalteak eragitea.

d) Bizkaiko Hipika Federazioaren sistema fisiko edo logikoetan, hornitzaileenetan edo hirugarrenenetan kalteak eragin ditzaketen birus informatikoak edo beste edozein sistema fisiko edo logiko sarean sartzea edo zabaltzea.

e) Bizkaiko Hipika Federazioaren, hirugarren hornitzaileen eta beste erabiltzaile batzuen datuak eskuratzen, erabiltzen eta/edo manipulatzen saiatzea.

f) Jendea edozein komunikazio publikoren bidez erreproduzitzea edo kopiatzea, banatzea, sartzen uztea, edukiak eraldatzea edo aldatzea, salbu eta kasuan kasuko eskubideen titularraren baimena badu edo hori legez baimenduta badago.

g) Jabetza intelektual edo industrialeko eskubideei buruzko oharrak eta Bizkaiko Hipika Federazioaren edo edukietan sartutako hirugarrenen eskubideei buruzko gainerako identifikazio-datuak kentzea, ezkutatzea edo manipulatzea, bai eta babeseko gailu teknikoak edo edukietan txerta daitekeen edozein informazio-mekanismo ere.

h) Edukiak lortzea eta lortzen saiatzea, horretarako, kasuaren arabera, horretarako eskura jarri zaizkionbestelako bitartekoak edo prozedurak erabiliz, edo edukiak dauden web-orrietan berariaz adierazitakoak edo, oro har, webgunea edotaedukiak kaltetzeko edo baliogabetzeko arriskurik ez eragiteagatik Interneten erabili ohi direnak.

i) Bereziki, eta argibide hutsez eta xehetasunik gabe, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du informazioa, datuak, edukiak, mezuak, grafikoak, marrazkiak, soinu-edotairudi-fitxategiak, argazkiak, grabazioak, softwarea eta, oro har, honako hauek egiten dituen edozein material ez transmititzeko, zabaltzeko edo hirugarrenen eskura ez jartzeko:

(I) Nolanahi ere, nazioarteko itunetan eta indarrean dagoen gainerako legerian Konstituzioak aitortutako oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen aurkakoa, gutxiespena bada.

(II) Delituak, iraingarriak, lausoak, indarkeriazkoak edo, oro har, legearen, moralaren, oro har onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkakoak egiten, bultzatzen edo sustatzea.

(III) Sexua, arraza, erlijioa, sinesmenak, adina edo egoera dela-eta bereizkeriazko jarduerak, jarrerak edo pentsamenduak bultzatu, bultzatu edo sustatzea.

(IV) Produktu, elementu, mezu edotazerbitzu deliktiboak, bortitzak, iraingarriak, kaltegarriak, apalesgarriak edo, oro har, legearen, moralaren eta oro har onartutako ohitura onen edo ordena publikoaren aurkakoak barne hartzea, eskura jartzea edo eskuratzea.

(V) Antsietate edo beldur-egoera onartezina eragitea.

(VI) Osasunerako eta oreka psikikorako arriskutsuak, arriskutsuak edo kaltegarriak diren praktiketan parte hartzera bultzatzea.

(VII) Bizkaiko Hipika Federazioaren edo hirugarrenen babes intelektual edo industrialaren arloko legediak babestea.

(VIII) Ohorearen, norberaren eta familiaren intimitatearen edo pertsonen irudiaren aurkaka joatea.

(IX) Era ezazu edozein publizitate mota.

(X) Gunearen funtzionamendu normala eragozten duen edozein birus edo programa motapasatzea.

Zabarkeriaz edo doloz Erabilera Baldintza Orokor hauetan ezarritako betebeharren bat betetzen ez badu, ez-betetze horrek Bizkaiko Hipika Federazioari ekar diezazkiokeen kalte eta galera guztien erantzukizuna izango du.

4. Erantzukizunak

BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK ez du bere web orrietako sarbide jarraitua, ikuskatze zuzena eta bertako informazio eta elementuen erabilpen eta deskarga bermatzen. Hauek bere kontrolpetik kanpo dauden faktore eta egoerengatik eten edo trabatuak izan daitezke.

BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOA ez da eskainitako informazio eta edukietara sartzearen ondoriozhartu daitezkeen erabakien erantzule egiten.

BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK Erabiltzailearekin zerbitzua eten edo jarrian konpondu ahalko du bere erabilpena Erabilpen Baldintza Orokorren aurka doala ikusten badu.

BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOA ez da Web orriaren erabilpenetik sortutakokalte, galera, erreklamazio edo gastuen erantzule egingo. Soilik kalte horiek sor ditzakeen edukiak ahalik eta arinen ezabatzeko erantzule izango da, beti ere jakinarazten zaionean. Ez da bereziki hurrengo kasuen ondorioz sortutako kalteen erantzule izango:

(i) Interferentziak,etenaldiak, hutsegiteak, omisioak, telefono matxurak, atzerapenak,blokeoak edotelekomunikazio sareetan sorturiko gainkargek sortutako sistema elektronikoaren deskonexioak edo BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAREN kontrolpean ez dagoen beste edozein zergatia.

(ii) Edozein eratako programa kaltegarriak erabiltzea edozeinbitarteko erabilita, birus informatikoakkasu.

(iii) Web orria behar den bezala ez erabiltzea.

(iv) eguneratuta ez dauden bertsioak erabiltzeak sorturiko segurtasun edo nabigazio erroreak. Administratzaileak Web guneko edozein eduki bere osotasunean edo partzialki kentzeko eskubidea hartzen dute bere gain

BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK ez du web orriko erabiltzaileen erabilpen txarraren ondorioz sorturiko kalteen ondoriozko erantzukizunik izango. Era berean, BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK ez du datuen biltze formularioen ondorioz jasotako eduki eta informazioen erantzukizunengain ardurarik izango, horiek soilik kontsultak eta zalantzak konpontzeko zerbitzu bezala egongo direlarik. Beste alde batetik, zerbitzu horiek gaizki erabiltzeagatik sorturiko kalteak egonez gero, BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK erabiltzaile horri erreklamazioak exijitu ahalko dizkio eragindako kalteengatik.

BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOARI ez zaio inolako kalte-ordainikeskatuko sortzen diren erreklamazio, ekintza edo hirugarrenei egiten zaizkien eskaeretatik, Web Guneko sarreren harira. Era berean, zuk BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAri kalte ordain bat ordaindu beharko diozu “robot”, “spider”, “crawler” edo antzeko erramintak erbailtzeagatik sortutakokalteengatik edo Web Gunearen erabilpenaren gainean arrazoi gabeko karga bat sortzeagatik.

5. Hiperestekak

Erabiltzaileak ez du inolako eran erreproduzituko, ezta hiperesteka edo hiperesteka baten bidez ere, Bizkaiko Hipika Federazioaren Web Gunea, ezta bere edukietako bat ere ez, BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAREN berariazko baimena eta idatzizko baimena izan ezik.

Bizkaiko Hipika Federazioaren Web Gunetik hirugarrenek kudeatutako beste webgune batzuetara sar daiteke. Horrekin bat etorriz, BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOA ez da webgune horien edukiaz arduratzen, ezta hirugarren batzuen esteken bidez hirugarrenei eskaini ahal zaizkien zerbitzu edota informazioa bermatzaile edo zerbitzu eskaintzaile posizio batean kokatzen ere.

Erabiltzaileari eskubide mugatua, errebokagarria eta ez esklusiboa ematen zaio Web Gunearen orrialde nagusirako loturak sortzeko, soilik erabilera pribaturako eta ez komertzialerako. Gure Web Gunearen (i) esteka sartzen duten web guneek ezin izango dute aditzera eman Bizkaiko Hipikako Federazioak ez duela ulertuko web gune hori gomendatzen duenik, ezin izango duela aditzera eman Bizkaiko Hipikako Federazioak ez duela ulertzen web gune hori edo berezerbitzu edo produktuak gomendatzen dituela; (ii) Ezin izango du aditzera eman Bizkaiko Hipikako Federazioak ez duela bere harremanaren berri ematen; (ii) ezin izango du ulertu Bizkaiko Hipikako Federazioarekiko duen harremana; (ii) ezin izango du gustu txarreko edukirik edota lizunkeriarik izan, ezta sexu, arraza edo erlijioagatiko diskriminazioa bultzatu, ordena publikoaren aurka joan, ordena publikoaren edo legearen aurkako bereizkeria eragin; (iv) Ez dute lotura izango orrialde nagusiaz bestelako web gunera; (iv) Ez dute lotura izango Web Orrialdea ez den beste edozein orritan; (iv) Ezin izango dute Web Gunea beste web gune batera lotu; (iv) Web Orrialdea ez da lotu ahal izango web gune nagusiarekin; (iv) Web Gunea bere webgunearen zati edo «framers» bat sortu, eta Web Guneko edozein orriren gainean «brower» bat sortu. BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK Web Orrialdera edozein lotura ezabatzeko eskatu ahal izango du edozein momentutan, eta horren ondoren ezabatu egin beharko du. Bizkaiko Hipika Federazioak ezin du kontrolatu Web Orrialdera sartzeko loturak dituzten beste web gune batzuek emandako informazioa, eduki, produktu edo zerbitzuak.

Ondorioz, BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK ez du inolako erantzukizunik hartzen webgune horiei buruzko edozein alderdiri dagokionez.

6. Datuen babesa

Harremanetarako formularioa erabiltzeko, erabiltzaileek datu pertsonalak eman behar dituzte aldez aurretik. Horretarako, BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK datu pertsonalak tratatuko ditu Europako EBren Datuak Babesteko 679/2016 Erregelamendu Orokorra eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoabetez.Horretarako, erabiltzaileak, datu pertsonalen tratamenduan eta aldez aurretik ezarritako xedeak ezartzean, erabilitako politika erabil dezake, web gune honek dituen Datuak Babesteko Politikan zehaztutako baldintzetan ezarritakoari jarraituz.

7. Cookieak

BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK»cookie» teknologia Web Gunean erabiltzeko eskubidea gordetzen du, Web Gunean egiten duen erabilera pertsonalizatzeko eta desiratutako edukien bidez pertsonalizatzeko. Web Guneak edo bere izenean diharduen hirugarrenak erabiltzen dituzten cookieak erabiltzaile anonimoarekin eta bere ordenagailuarekin soilik lotzen dira, eta erabiltzailearen datu pertsonalak ez dituzte beren kabuz ematen.

Cookie-ak nabigatzaile batera Web zerbitzari baten bidez bidaltzen diren fitxategiak dira, erabiltzailearen nabigazioa Web Gunean erregistratzeko, Erabiltzaileak harrera egiteko aukera ematen duenean. Era berean, cookie-ak ezabatu ahal izango ditu, eta horretarako, nabigatzailearen erabilera-jarraibideak kontsultatu beharko ditu.

Cookie-ei esker, posible da BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK erabiltzaileak erabiltzen duen ordenagailuaren nabigatzailea aitortzea, erabiltzaileen perfil demografikoak, aurrerabideak eta sarrera-kopurua kontrolatzea. Cookie-en politiketan informazio gehiago

8. Iraupena eta amaiera

Web Gune honen zerbitzuak iraupen mugagabea du printzipioz. Hala ere, BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK amaitutzat eman dezake edo webguneko edozein zerbitzu bertan behera utzi.

Posible denean, BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK zerbitzu jakin baten prestazioaren amaiera edo etetea iragarriko du.

9. Adierazpenak eta bermeak

Oro har, Web Gunean eskainitako eduki eta zerbitzuek informazio-izaera baino ez dute. Ondorioz, BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK ez du inolako bermerik edo adierazpenik ematen web gunean eskaintzen diren eduki eta zerbitzuei dagokienez, eta barne hartzen ditu, besteak beste, aipatzeko moduan, lizitazio-berma, fidagarritasuna, erabilgarritasua, egiazkotasuna edo edo merkaturagarritasuna, baldin eta adierazpen eta berme horiek ezin badira baztertu legez.

10. Ezinbesteak

BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOA ez da erantzule izango, ezin bada zerbitzua eskaini, baldin eta hornidura elektrikoaren etenaldi luzeak, telekomunikazio-lineak, gatazka sozialak, grebak, matxinadak, leherketak, uholdeak, gobernuaren ekintzak eta ez-egiteak, eta oro har, ezinbesteak bultzatutako gainontzeko kasuak.

11. Eztabaidak ebaztea. Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

Erabilera Baldintza Orokor hauek eta Web Gunearen erabilera Espainiako legediak arautuko ditu. Edozein eztabaida Bizkaiko auzitegietan ebatziko da.

Erabilera Baldintza Orokor hauetako edozein estipulazio eskaezina edo nulua bada legedi aplikagarriaren arabera edo, ebazpen judizial edo administratibo baten ondorioz, honek ez ditu Erabilera Baldintza Orokorrak exijituezinak edo deusezak bihurtuko. Kasuhorietan, BIZKAIKO HIPIKA FEDERAZIOAK estipulazio horialdatu edo ordeztuko du, baliozkoa eta exijigarriaden beste batekin, ahal den neurrian, jatorrizko estipulazioan islatutako helburua eta asmoa lortzeko.