Zirkularrak

Ikuskizun-jauzia, soinketa, pottokak, raid, trek, mendebaldeko zaldiketa, zaldi lehiaketa osoa…

Egutegia

Bizkaian egiten diren txapelketa eta ekitaldi desberdinak, CSA, Raid, CEI, CEN, CEAI, CEA…

Ohore koadroa

Ohore koadroa, lehiakideen lehenengo postuak agertzen diren ekitaldi ezberdinen emaitzak.

Eskola kirola

Foru Aldundiak, udaletxeek, hezkuntza zentroek, federazioek… antolatutako kirol eskaintza.

Haurrak eta nebareak babesteko protokoloa

Haurrak ets nebareak babesteko protokoloa, bete eta bidaltzeko deskargatu ahal izateko. Jaitsi eta bete

Normalizacion violencia

Berriak eta Informazioa

Bizkaiko Hipika Federazioa | Federación Bizkaina de Hípica - Deporte Escolar | Eskola Kirola

Boletinak eta Foru Aginduak

2325/2022 – Federazio eta ekitaldi lizentziak izapidetzeko baimenak
1062/2023 – 2023ko Lauaxeta Sarietarako deialdia
EHF-FVH

Lizentzia federatiboak

Eusko Jaurlaritzak, urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuaren bidez, Euskal Herriko Kirol Federazioak arautzen ditu eta III. Tituluan ezartzen ditu 23. artikulutik 32. artikulura (biak barne) Euskadiko eta Lurralde Federazioen eskumenak, federazio-lizentzien formatua eta edukia. (Lizentzien Araudia 07/07/24an onartua eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak berretsia). Informazio gehiago…

El Gobierno Vasco a través del Decreto 16/2006 de 31 de enero regula las Federaciones Deportivas del País Vasco y establece en el Título III, artículos del 23 al 32 (ambos incluidas) las competencias de las Federaciones Vascas y Territoriales, formato y contenido de las licencias federativas (Reglamento de licencias aprobado el 24/07/07 y ratificado por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco). Mas información…

Genero Berdintasuna

Presidenteak gure Federazioan berdintasun plan bat ezartzeko lana abiaraztea proposatu ostean, Batzar Orokorrak harturiko konpromisotik dator lan hau abiaraztea. Berdintasun Plan homologatua eta Federazioaren izena hobetzeko beharrizana ikusi zelarik. Informazio gehiago…