Araudiak

2020

Dokumentuak

Bizkaiko Hipika Federazioaren Estatutuak
Gatazkak Judizioz Kanpo Ebazteko Arautegiak
Gatazkak Judizioz Kanpo Ebazteko Arautegiko Inskripzioa E.J.
Lehiaketa Ofizialen Antolaketa eta Garapenari Buruzko Arautegia
Lehiaketa Ofizialen Antolaketa Arautegiaren Inskripzioa
Kirol-Diziplinari Buruzko Arautegia
Kirol-Diziplinari Buruzko Arautegiko Inskripzioa
Bizkaiko Hipika Federakundearen Hauteskunde Araudia
Egoitza Soziala Modifikazioa
Agintaldien Estatutuaren Aldaketa

Martín Barua Pikaza Kalea 27, 3.
Kirol Etxea – Casa del Deporte
48003 Bilbao
944 275 345 | info@fbizkainahipika.eus

Bizkaia.eus
Ireki Dokumentua

Bizkaiko Hipika Federazioa / Federación Vizcaina de Hípica 2020